ALEJA BIELANY
BIELANY WROCŁAWSKIE
18 - 22 05 2016

Obcowanie człowieka z przedmiotami wcale nie kończy się wraz ze śmiercią. Niezależnie od stylu pochówku, zmarłemu w ostatniej podróży zawsze towarzyszą jakieś rzeczy: osobiste, świadczące o jego pozycji społecznej czy też mające zagwarantować przyjęcie do lepszego świata.


POSTMORTAL to przestrzeń poświęcona trendom w designie pośmiertnym, bo śmierć wcale nie oznacza zerwania więzi z konsumpcjonizmem.

URNA C30/37

BIOS URNS

GARMENTS FOR THE GRAVE PIA INTERLANDI

URNY BIODEGRADOWALNE – OVO / MALA

CAPSULA MUNDI

FAMILY TREE