ALEJA BIELANY
BIELANY WROCŁAWSKIE
18 - 22 05 2016

Intergraph

Głównymi metodami procesu przekazywania wiedzy we współczesnym systemie edukacji są metody bazujące na treściach słownych oraz wartościach liczbowych. Wiele badań wskazuje jednak, że aktywizacja metod nauczania umożliwiająca bezpośrednie zobaczenie, czy dotknięcie przyczynia się do łatwiejszego zrozumienia. Poznawanie rzeczywistości nierozerwalnie łączy się z obserwacją, doświadczenie pomaga w jej zrozumieniu, a eksperyment stwarza warunki do odkrywania i tworzenia nowych wartości.

Intergraph to interaktywne, rysujące urządzenie edukacyjne, które umożliwia zrozumienie obowiązujących wartości dźwięków skali diatonicznej, wynikających ze stosunków ich częstotliwości oraz obserwację zmian zachodzących w generowanej fali podczas zmiany wartości oraz głośności wybranych dźwięków. Mechanizm pozwala na bezpośrednią obserwację zachodzących zależności podczas rysowania formy, a wykorzystanie elektronicznych komponentów umożliwiło dopełnienie przekazywanej treści o wartości dźwiękowe.

Istotnymi zjawiskami fizycznymi są zjawiska fal mechanicznych. Do fal mechanicznych należą fale akustyczne, czyli dźwięki. Dźwięk nierozerwalnie związany jest z muzyką. Systemy muzyczne opierają się na matematycznych stosunkach częstotliwości dźwięków, a takie zależności można zaprezentować obrazowo. Na bazie tych wniosków powstało urządzenie, którego celem nadrzędnym jest zwrócenie uwagi na analogie i powiązania pomiędzy fizyką, matematyką i muzyką.

Forma urządzenia wynika z jego funkcji, konstrukcji oraz przeznaczenia. Urządzenie jest składane i nie wymaga dodatkowych elementów związanych z przechowywaniem czy przenoszeniem. Platforma, na której powstaje rysunek jest jednocześnie pokrywą zamykającą całość. W wewnętrznej stronie pokrywy przewidziano miejsca na składane mechanizmy pionowe, prowadnice oraz zasilacz. Wysuwany uchwyt ułatwia przenoszenie.
Urządzenie przeznaczone jest do miejsc związanych z edukacją. Sprawdzi się zarówno w pracowniach fizycznych, jak i szkołach muzycznych.O projektantce:

Intergraph_MJ_101
Magdalena Jędrzejas
Urodzona w 1988 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. W 2013 r. uzyskała dyplom licencjacki w Pracowni Projektowania Produktu pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Dolatowskiego. Dyplom magisterski otrzymała w 2015 r. realizowany w Pracowni Projektowania Kinetycznego, kierowanej przez prof. Piotra Jędrzejewskiego. Autorka zajmuje się projektowaniem produktu, projektowaniem graficznym, edytorskim, animacją 2D oraz 3D.
W 2010 r. została wyróżniona w międzynarodowym konkursie „Make me” w ramach festiwalu Łódź Design. Jej prace z zakresu projektowania produktu oraz animacji były prezentowane na wystawach oraz festiwalach, w tym: „Łódź Design 2010”, „Podwodny Wrocław 2011”„Łódź Design 2012”, „Dizajn udomowiony 2012”, „Infografika” – Galeria Kino w Dolnośląskim Centrum Filmowym, oraz „Transdesign” w Libercu. „Intergraph” – projekt dyplomu magisterskiego został wyróżniony w ramach międzynarodowego konkursu „Graduation Project 2015”, był prezentowany na wystawie w Cieszynie oraz publikowany na łamach kwartalnika 2+3D.