ALEJA BIELANY
BIELANY WROCŁAWSKIE
18 - 22 05 2016

FRESH DESIGN - MŁODA EUROPA O DESIGNIE

Projekt jest okazją do analizy przestrzeni człowieka z punktu widzenia młodych obywateli Europy. Wzbogaca także europejską dyskusję na temat jakości życia, odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni człowieka w oparciu o wspólne uwarunkowania historyczno-kulturowe.


Fresh Design 2016 – Młoda Europa o Designie to już czwarta edycja międzynarodowych warsztatów projektowych. Zapraszamy na nie wszystkich studentów kierunków artystycznych oraz technicznych z Europy i nie tylko. Będzie to kolejna szansa do zderzenia doświadczeń, konfrontacji swoich myśli oraz wspólnej pracy nad problemami, które są uniwersalne dla wszystkich projektantów.


Tematem tegorocznego Fresh Design jest „RZEKA: POŁĄCZENIA”. Tak jak w listopadzie, obszarem działań będą tereny wzdłuż rzeki Odry w ścisłym centrum Wrocławia. Rezultaty poprzedniej edycji posłużą tym razem za bazę dla nowych projektów. Młodzi projektanci skupią się na konkretnych problemach zdefiniowanych w masterplanach, które powstały w trakcie Fresh Design 2015. Postaramy się na nowo połączyć miasto i ludzi z rzeką.


więcej informacji: www.freshdesign.edu.pl