ALEJA BIELANY
BIELANY WROCŁAWSKIE
18 - 22 05 2016

Formularz akredytacyjny

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI
  1. Akredytacje mogą być przyznane jedynie tym mediom, które wypełnią formularz akredytacyjny do 13 maja 2016 roku.
  2. Liczba akredytacji jest limitowana.
  3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku akredytacyjnego jest kompletne uzupełnienie formularza. Wnioski niekompletne nie będą brane pod uwagę.
  4. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.
  5. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny oraz do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia akredytacyjne.
  6. O przyznaniu akredytacji Organizator poinformuje drogą mailową, najpóźniej do 9 maja 2016 roku.
  7. Akredytacje uprawniają do bezpłatnego wejścia na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design oraz do utrwalenia ich przebiegu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego.
  8. Akredytacje będą przyznawane jednemu przedstawicielowi reprezentującemu dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. Wyjątkami są Patroni Medialni imprezy.
  9. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji oraz nie wywiązania się ze wszystkich deklarowanych świadczeń Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  10. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących akredytacji medialnych jest Wioleta Król – w.krol@wroclovedesign.pl

FORMULARZ AKREDYTACYJNY  

Imię i nazwisko *

Telefon *

Adres e-mail *

Nazwa redakcji *

Adres redakcji *

Telefon redakcji *

Adres e-mail redakcji *

Opis świadczeń planowanych do zrealizowania przed Festiwalem *

Opis świadczeń planowanych do zrealizowania po Festiwalu *

Akceptacja regulaminu (regulamin dostępny pod formularzem) *

 Akceptuję REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

Wysłanie formularza akredytacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb procedury akredytacyjnej II Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design organizowanego przez Fundację OPEN MIND. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania akredytacji.