ALEJA BIELANY
BIELANY WROCŁAWSKIE
18 - 22 05 2016

DYSKUSJA

Efektywnie funkcjonujący publiczny transport zbiorowy to jeden z najważniejszych elementów polityki zrównoważonego rozwoju. Prócz zysków ekonomicznych, przynosi on poprawę warunków życia mieszkańców miast, a także pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Rezygnacja z indywidualnych środków przemieszczania jest możliwa o tyle, o ile proponowany plan transportowy będzie atrakcyjny pod względem czasu przejazdu, kosztów i jakości przewozu. W dyskusji o komunikacji publicznej istotne są kwestie integracji, czyli łączeniu ofert różnych przewoźników i różnych środków transportu (łącznie z przewoźnikami prywatnymi), a także kwestie konkurencji jako sposobu regulacji rynku. Wbrew pozorom, integracja i konkurencja mogą koegzystować.


Podczas Wroclove Design o integracji i konkurencji jako sposobach kształtowania publicznego transportu zbiorowego porozmawiają m.in. Maciej Grygiel / Pesa, Mikołaj Wojtkowiak / Solaris, Marek Banach / Bombram, Sylwia i Rafał Ładzińscy / Flaris LAR 1, Kuba Czemarnik / Loca Bikes, Adam Zarzycki / Hyperlodz Team.


21 MAJA

godzina 13:00


Imię i nazwisko *

Nr telefonu *

E-mail *

Czy potrzebny będzie tłumacz języka migowego

NIE
TAK

Akceptacja regulaminu (regulamin dostępny pod formularzem) *

NIE
TAK

 tak


Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU uczestnictwa w warsztatach i wykładach oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb realizacji programu i promocji III Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design organizowanego przez Fundację OPEN MIND.Pytania prosimy kierować na rejestracja@wroclovedesign.pl